Over Complementaire Kwaliteitstherapeuten

Op deze pagina vind je uitleg over beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten

Het bestuur

De stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire kwaliteitstherapeuten. Deze stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur voldoet aan de regels van good governance.

Elena den Blanken is een hbo-geschoolde allround complementaire therapeut. Zij is al 25 jaar actief in het veld: zowel in de praktijk, als docent, als auteur en als bestuurder.

Voorzitter, Elena den Blanken

Wij zijn opzoek! Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën en kun je de stichting in het openbaar vertegenwoordigen. Iets voor jou? Mail ons

Penningmeester, Bestuur vacature

Ghristine de Boer is secretaris van de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten. Ghristine heeft een ruime ervaring in de complementaire sector.

Secretaris, Ghristine de Boer

Missie, visie en doelen

De stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten is vanaf 1 januari 2021 ingesteld als bestuurlijk onafhankelijke belangenbehartiger van therapeuten die aangesloten zijn bij het RBCZ. De stichting vertegenwoordigt de belangen van meer dan 300 therapeuten die bij RBCZ aangesloten zijn en heeft als missie een open en eerlijke organisatie te zijn voor therapeuten en deze therapeuten te helpen aan de Nederlandse wet en aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en RBCZ te voldoen voor zo laag mogelijke kosten. Het is de taak van een beroepsorganisatie om therapeuten te verenigen, te helpen en hun belangen te behartigen. De stichting heeft als eigen missie eisen te waarborgen en de therapeuten te wijzen op het nut en de noodzaak van intervisie en bij- en nascholing.

Visie ledenopbouw
Kwaliteitstherapeuten zijn uitsluitend bij de koepel RBCZ erkende therapeuten.  Complementaire Kwaliteitstherapeuten is een multidisciplinaire beroepsorganisatie. Zo kunnen zowel unidisciplinaire als multidisciplinaire therapeuten erkend worden. Ook is het mogelijk dat therapeuten psychosociaal werken, medisch sociaal werken of allebei.

Visie opleidingen
Alle Kwaliteitstherapeuten hebben een drie- tot vierjarige complementaire hbo-beroepsopleiding gevolgd zoals omschreven in ons competentieprofiel. In dit profiel wordt ook omschreven hoe wij aankijken tegen het competentieprofiel van Kwaliteitstherapeuten en hoe deze kan worden opgebouwd.

Visie algemeen
De visie van de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten is te blijven zoeken naar vernieuwing. In deze zin is de stichting een beroepsorganisatie met een blik vooruit: de stichting loopt voorop in ontwikkeling, vernieuwing en modernisering van de sector. De stichting respecteert daarbij de heersende normen en waarden binnen de sector, maar wil tegelijkertijd ook vernieuwend zijn. De doelen van de stichting zijn duidelijk: vernieuwen en ontwikkelen. Complementaire Kwaliteitstherapeuten is kostenbesparend en prijsbewust. De belangen van de therapeuten behartigen en verdedigen is waar onze beroepsorganisatie voor staat.