Klachten

Op deze pagina is te lezen hoe je als bezoeker van deze website een klacht in kunt dienen tegen de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten. Lees deze pagina door en gebruik het onderstaande formulier.

Let op: klachten tegen een therapeut die is erkend door de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten, dienen te worden ingediend bij de geschilleninstantie van de betreffende therapeut. Kijk hiervoor op de website van de therapeut zelf. Klachten over erkende therapeuten die worden ingediend via dit formulier worden nadrukkelijk niet behandeld.

Klacht indienen
Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en druk op versturen. Er verschijnt een bevestiging dat het formulier is verzonden, neem contact op als dit niet plaatsvindt. Houdt rekening met de verplichte velden; het formulier kan niet worden verstuurd als deze velden leeg zijn en verder wordt een klacht waarvan de verplichte velden niet zijn ingevuld of die niet naar waarheid is ingevuld niet in behandeling genomen.

Het behandelen van een klacht
De stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten neemt elke klacht tegen haar serieus en betreurt het feit dat deze is ontstaan. Er wordt gehandeld zoals beschreven in hoofdstuk 10.7 van het Reglement zoals te lezen onderaan deze pagina. In dit bericht wordt stap voor stap samengevat wat er gebeurt als een klacht wordt verstuurd, gebaseerd op het Reglement.

1. De klacht wordt ontvangen door het secretariaat
De klacht wordt allereerst wel of niet ontvankelijk verklaard door het secretariaat. Een klacht die geen betrekking heeft op het handelen van de beroepsorganisatie zelf of een vertegenwoordiger hier van (in functie) wordt bijvoorbeeld niet ontvankelijk verklaard. De klager ontvangt een bericht per e-mail of de klacht wel of niet ontvankelijk wordt verklaard en ontvangt indien mogelijk de reden voor het niet ontvankelijk verklaren van de klacht.
2. De beroepsorganisatie behandelt de klacht in eerste instantie zelf en probeert een oplossing te zoeken met klager
De beroepsorganisatie zet zich in om de klacht op te lossen. Dit vindt plaats plaats via e-mail. Het secretariaat neemt contact op. Indien er geen oplossing kan worden gevonden voor de klacht, gaat de behandeling verder zoals beschreven in stap 3.
3. De beroepsorganisatie zet een onafhankelijke klachtenfunctionaris in die de klacht afhandelt
Deze klachtenfunctionaris is een persoon met aantoonbare ervaring als klachtenfunctionaris en wordt aangewezen en betaald door de beroepsorganisatie zelf (of diens verzekering). De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en kan een voorstel doen of de klager en beklaagde vragen een zitting bij te wonen. De klachtenfunctionaris kan wanneer er geen oplossing voor de klacht wordt gevonden besluiten een voor klager en/of beklaagde bindend advies op te stellen. De klacht is hiermee afgehandeld en wordt niet opnieuw in behandeling genomen.
4. De klacht wordt gedocumenteerd
De beroepsorganisatie die de klachtenfunctionaris levert, stelt een dossier op waar de klacht en de behandeling ervan duidelijk in wordt gedocumenteerd. Dit dossier wordt opgesteld zodra een klacht ontvankelijk wordt verklaard. De beroepsorganisatie draagt er zorg voor dat dit dossier geraadpleegd kan worden zodat hier lering uit kan worden getrokken (toekomstige vertegenwoordigers en bestuursleden in gedachten houdende). Een klacht wordt na behandeling geanonimiseerd en voor 20 kalenderjaar opgeslagen in dit dossier. De klager heeft het recht te vragen om verwijdering van dit dossier.

Klacht indienen tegen stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten

Dient u de klacht in namens uzelf of namens iemand anders?

De beroepsorganisatie en de eventuele klachtenfunctionaris willen zich het recht voorbehouden direct contact te nemen met de klager.

Vul hieronder het formulier in namens de klager.

Vink aan wat van toepassing is

Ik ga akkoord met de privacy verklaring, de disclaimer, het Reglement en de algemene voorwaarden zoals te vinden op deze website.