Kwaliteitstherapeuten 2022

Graag delen wij informatie met u over uw aansluiting bij beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten en de processen die wij in het overgangsjaar 2021 doorlopen zijn. In het kort vertellen wij u graag iets over ons bestuur, onze verzelfstandiging, de aansluiting bij Vektis en de toekomstvisie van onze organisatie.

Voorzitter Elena den Blanken

 

 

Sinds einde 2020 is Elena den Blanken voorzitter van de Stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten en zij is sindsdien gegroeid in haar rol. Elena den Blanken is een hbo-geschoolde allround complementaire therapeut. Zij is al 25 jaar actief in het veld: zowel in de praktijk, als docent, als auteur en als bestuurder. Elena vertegenwoordigt de geregistreerde Kwaliteitstherapeuten bij de sector vergaderingen van het RBCZ.

 

Vektis erkenning

Complementaire Kwaliteitstherapeuten heeft dit jaar een eigen plekje gekregen in Vektis als ‘erkenningsverlener’. Dit betekent dat wij erkenningen kunnen verlenen in het Vektis register aan door ons erkende Kwaliteitstherapeuten. Zoals u kunt zien in het AGB register van Vektis heeft u van ons aldaar al erkenningen gekregen. Wij bedanken Vektis voor deze erkenning die een belangrijke stap is in ons proces van verzelfstandiging.

Onze beroepsorganisatie

De Stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten is vanaf 1 januari 2021 ingesteld als bestuurlijk geheel onafhankelijke belangenbehartiger van therapeuten die aangesloten zijn bij het RBCZ. De stichting vertegenwoordigt de belangen van meer dan 300 therapeuten die bij RBCZ aangesloten zijn en heeft als missie een open en eerlijke organisatie te zijn voor therapeuten en deze therapeuten te helpen aan de Nederlandse wet en aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en RBCZ te voldoen voor zo laag mogelijke kosten. Het is de taak van een beroepsorganisatie om therapeuten te verenigen, te helpen en hun belangen te behartigen. De stichting heeft als eigen missie eisen te waarborgen en de therapeuten te wijzen op het nut en de noodzaak van intervisie en bij- en nascholing.

Keurmerk met de K van Kwaliteit

Alle Complementaire Kwaliteitstherapeuten hebben een 3- tot 4 jarige beroepsopleiding in de alternatieve geneeskunde afgerond waardoor zij op hbo-conform niveau werkzaam zijn. Het Kwaliteitstherapeuten keurmerk is hiermee een signaal van betrouwbaarheid voor mensen die op zoek zijn naar alternatieve zorg van kwaliteit die gedeeltelijk zou kunnen worden vergoed door de Coöperatie VGZ. De stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten streeft naar een zo compleet mogelijk aanbod voor aangesloten therapeuten en naar erkenning door zorgverzekeraars. Kwaliteitstherapeuten kunnen ook aangesloten zijn bij andere beroepsorganisaties in het CAM-veld. Therapeuten aangesloten bij Complementaire Kwaliteitstherapeuten beschikken over een helder kwaliteitskeurmerk waarmee zij duidelijk laten zien aan welke beroepsvoorwaarden zij voldoen.

KIWA visitatie

Binnenkort wordt de beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten gevisiteerd door KIWA in opdracht van het RBCZ. Een mooie gelegenheid om wat puntjes op de i te zetten in onze organisatie en om onszelf verder te professionaliseren!

Binnenkort: website chat

De planning is dat wij binnenkort bereikbaar zijn via een website chat op onze website. De receptie is dan elke werkdag van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 direct bereikbaar. Wij houden u op de hoogte en let ook op onze website voor ontwikkelingen!

Met een blik op de toekomst

Wij kijken uit naar het jaar 2022 waarin wij u mogen blijven vertegenwoordigen en uw belangen mogen blijven behartigen. Wij zijn dankbaar dat wij samen met u een rol kunnen spelen in het CAM-veld.

 

Met kwalitatieve groeten,

Het bestuur van De Stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten